Individuele begeleiding

Zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing

Wanneer kiezen
voor individueel?

Weerbaar Friesland is onderdeel van Hospescoaching. Hier kun je terecht voor individuele begeleiding,om zo voor alle kinderen de trainingen toegankelijk te maken. Sommige kinderen voelen zich prettiger om 1 op 1 aan de slag te gaan. Voordeel is dat je volledige aandacht krijgt en er kan getraind worden zonder enige afleiding. De resultaten zijn 200% tot 300% sneller  vergeleken de reguliere groepstrainingen. Denk hierbij aan ADHD, PDD-NOS, syndroom van Asperger, Autismespectrum etc. Ook is er de mogelijkheid tot ‘semi’ privétrainingen zoals ouder(s) met kind, een groepje vrienden of samen met je partner. In een kennismakingsgesprek overleggen we samen welke mogelijkheid het beste aansluit. Hospescoaching is gecontracteerde specialistische jeugdzorgaanbieder. Je hebt verwijzing nodig van je (huis)arts of het Sociaal Wijkteam.

zelfvertrouwen, zelfreflectie, zelfbeheersing, Rots en Water Friesland

zelfvertrouwen, zelfreflectie, zelfbeheersing, Rots en Water Friesland

Rots & Water plus
4-18 jaar

Soms is er wat meer voor nodig om het kind in de ontwikkelingstaken te begeleiden. Dan kan Rots & Water gecombineerd met individuele coaching| therapie,  een prima middel zijn om ervoor te zorgen dat het leven weer leuk is. Er wordt niet alleen gewerkt aan het probleem. Er is ook veel aandacht voor wie het kind is, zijn/haar kwaliteiten, zijn/haar (on) mogelijkheden, zijn/haar dromen. Wat zijn de gedachten, gevoelens en gedrag. Inzicht hierin helpt het kind te leren omgaan met zijn problemen en het leven weer in eigen hand te nemen. Want hoe vervelend het gedrag van het kind wellicht voor zichzelf en/of de omgeving is, er zit altijd een goede reden achter. Alleen de manier waarop een kind dit laat zien, kan onhandig gedrag zijn. Weerbaar Friesland is onderdeel van de vrijgevestigde praktijk Hospescoaching, Kinder- en Jeugdtherapie. Meer weten over Hospescoaching, bezoek de website